CONSCIOUS CONFERENCE
CONSCIOUS CONFERENCE
THE IMPORTANT CONVERSATIONS

BANANPIREN / GÖTEBORG / 8-9 SEPT

CONSCIOUS
CONFERENCE

DE VIKTIGA SAMTALEN

av

EMPATICUS

logo-health-and-exercise-neg.png
beautiful-cosmos-galaxy-262662.jpg

Vad har dessa...

Forskare, Journalister, Ledarskapsutvecklare, Kampsportare, Psykologer, Aktivister, Musiker, Yoga- och Meditationslärare, Entreprenörer, HR-experter, Kommunikatörer och Hälso-fantaster 

... gemensamt?

Ett starkt samhällsengagemang, mycket välvilja och sitt deltagande i de Viktiga samtalen på Prana festival 2018! 

 

Inträde till festivalområdet och Conscious Conference är gratis!
Prana festival är en Hälso- och Träningsfestival som arrangeras i samarbete med Göteborg&Co.
Du kan läsa mer om festivalen och de mer än 120 olika klasserna och föreläsningarna på www.pranafestival.org


beach-calm-clouds-378275.jpg

Medkänsla, Tillit och Civilkurage

idéer  och tankar kring en solidarisk samhällsutveckling och ökad social hållbarhet


IMG_0109.jpg

Pål Dobrin

 

Moderator

Pål Dobrin är meditationslärare och metodutvecklare som drivs av viljan att stärka både sin egen och andras medkänsla. Det är grunden för all Empaticus verksamhet, vare sig det handlar om att stärka företag genom ökad medvetenhet, välmående och mer engagemang eller om att utbilda skolpersonal i hur de kan arbeta inkluderande i klassrummen med Medveten undervisning .  

 

TEMAN OCH TIDER

Conscious conference - teman och paneldeltagare

Motståndet, civilkuraget och samhällsutvecklingen  

Socialminister Annika Strandhäll, Mina Dennert, grundare av  #jagärhär, Mikael Baaz GU, docent Motståndsforskare, Pilo Stylin Budo- och Kampsportsförbundet. 

Den Social hållbarheten, medkänslan och en ökad medvetenhet

Pastor Agneta Wallenstam, Ashar Khan Sufism, Benjamin Gerber Judiska Församlingen, Johanna Hector Yogalärarutbildare

Ledarskap i turbulenta tider - Tillit och autenticitet

Peter Grönberg chef Kultur och Ledarskap på VOLVO, Julia Norinder HR- och kommunikationsansvarig på SIDA, Maria Linghult f.d SEB numera medvetenhetshöjande hälsoentreprenör, Gabriela Jones Arbets- och OrganisationsPsykolog specialiserad på Medkänsla. 

Ways to spiritual growth - Many goals many paths

Raguntath, Greta och Leo Silversol, Biodynamisk kraniosakral terapeut 

Med reservation för ändringar

pål presentation16.jpg

Conscious Conference två delar.

1. Kvalitén på närvaron

+

2. ämnesvalen

=

de medvetna samtalen

 

Ignorans

- att vara omedveten, ha bristande kunskap om orsaker och samband,
hur saker och ting hänger ihop och hur de påverkar oss 

Tänk om det är så att det mesta av det som ses som ont i världen egentligen handlar om ignorans - att vi helt enkelt inte vet bättre och agerar utifrån en snävt begränsad förståelse, styrda av inre och yttre krafter vi inte ens är medvetna om.

Medvetna samtal

Om så är fallet så finns inget viktigare än att utveckla vår kollektiva förmåga till medvetenhet och att trots kulturella, sociala och religiösa skillnader, vandra på vägen mot visdom och medkänsla tillsammans. 

Kanske du har den pusselbit som jag saknar för att komma vidare när jag kört fast?

Medvetenhet

Om vår uppmärksamhet, om samspelet mellan våra tankar och känslor
Om de inre krafter som styr oss, 
Om vilka vi är,  en medvetenhet om själva medvetenheten. 

Medvetenhet

Om samspelet oss människor emellan, hur vi påverkas och påverkar. 
Om vår roll i begränsande och förtryckande strukturer, 
Om vår roll i att få andra att växa, känna tillhörighet och blomstra.

Medvetenhet

Om vad vi gör med planeten och hur vi kan ta lite bättre hand om vårt hem.

Välkommen att delta i de viktiga samtalen. 


Välkommen till Conscious Conference

 

Karta över området

Conscious Conference arrangeras vid matområdet som markerats med rött kryss. 

Conscious Conference arrangeras vid matområdet som markerats med rött kryss. 

earth-global-globe-87651.jpg

Vårt hem är ömtåligt

Hållbarhet på alla plan är enda vägen framåt

Tidigare event

nordichi

Bättre fokus vid viktiga och krävande möten och konferenser. 

Första sessionen av Conscious Conference hölls i samband med den internationella forskarkonferensen NORDICHI och i samarbete med forskarna Alexandra Weilenmann och Mattias Rost. Temat var mobilen som både orsak till och lösning av problem med psykisk ohälsa. Empaticus roll var att säkerställa kvalitén på samspelet genom att väva in övningar i fokuserad uppmärksamhet och kärleksfull vänlighet mellan de ordinarie aktiviteterna i programmet. Det blev totalt 4st korta kombinerade föreläsningar och meditationer utspridda under hela dagen. 

Resultat? 

Deltagarna rapporterade att de inte var alls lika mentalt utmattade eller upplevde lika mycket inre stress som de vanligtvis brukar vara efter en hel dags koncentrerat arbete och dessutom hade kognitiva resurser kvar när de gick från konferensen.

Instagram  /  Facebook  / 

 

Bananpiren Göteborg,